Патриот е …

Ленторяз Първи

Патриот е…

Много патриотични мисли спохождат нашите народни… народни… Абе то не са мъже, не са избранници, ами май най – точно е “народни изедници”.

Решил е Бойко да закърпи бюджета за следващата година. Решил е, да го потупат отзад (по рамото) от Европа и да му кажат колко много всъщност е послушен… а на него му е лесно – той не плаща, плащат хората които са имали глупостта да останат да живеят в управляваната от него … абе то и държава не е точно казано.

Чети още »

Нуждата от дефрагментиране на файловите системи под Linux

Игра на файлове

Игра на файлове

За файловите системи

Файловите системи при компютрите представлява начина на съхранение и организиране на файлове и данни върху устройство за съхранение на данни с цел по – лесни откриване и достъп до информацията. Могат да се класифицират по много различни признаци – локални/отдалечени, реални/виртуални, счупени/работещи …

 

На компютърните специалисти са известни огромен брой типове файлове системи. Те решават различни задачи и работят със строго определени операционни системи. Такива са например NTFS (New Technology File System) – за Windows NT базирани операционни системи, ext3 – за Linux, FAT32 – достъпна за почти всички операционни системи и широко използвана за устройства като USB памети, SD-карти.

 

Чети още »

Кан Ювиги Омуртаг …

кан Омуртаг

Кан ювиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека Бог да го удостои да проживее сто години.

1200 години по – късно…

хан Крум (802 -814)

хан Крум

Из “Свидас лексикон“:
Същите тези българи унищожили напълно аварите. Крум запитал пленниците авари:
- От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?
А те отговорили:
- Понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.
А той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони:
* Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит.
* Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети.
* Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят.
* На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите.

Разширяване на файловата система в Linux

Много дискове - една файлова системаЦелта на тази статия е да демонстрирам разширяване на съществуваща файлова система под Linux без да е необходимо прекъсване на нормалния работен процес на системата.

За целта ще използваме една доста известна и добре развита технология за управление на дисковото пространство под Linux – Logical Volume Manager (LVM).  Ако сте инсталирали вашият CentOS по подразбиране, то вие вече използвате LVM.

Първо ще направя кратко описание на LVM по принцип. След това с конкретни команди ще разлгедаме разпределението на дисковото пространство на инсталираната система и накрая ще разширим файлова система, като използваме свободен (нов) диск. Чети още »

Инсталиране на Office 2007 шрифтове в Linux

Шрифтове

Шрифтове

Ето още една малка статия за това как може те да си инсталирате красивите шрифтове от Microsoft Office 2007 на Linux -а.

Програмата която ще ви помогне да направите това е cabextract. Нея можете да инсталирате по следния начин:

$ sudo yum install cabextract

След това трябва да си свалите Power Point Viewer -а на Майкрософт и да разархивирате файловете които той съдържа:

$ wget http://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exe

Разархивирате пакета и да вземете .cab файла със шрифтовете:

$ cabextract -L -F ppviewer.cab “PowerPointViewer.exe”

След това остава да инсталирте шрифтовете в директория достъпна за вашия X сървър:

$ sudo mkdir -p /usr/share/fonts/truetype/vistafonts
$ sudo cabextract -L -F ‘*.TTF’ -d /usr/share/fonts/truetype/vistafonts “ppviewer.cab”

Рестартирайте вашия X сървър и се радвайте на новите шрифтове!

Позиция и големина на Nautils във F12

Nautilus

Предимствата на F12 са много и вече добре описани и познати.

Има обаче и неща, които трябва да бъдат “доизлъскани”. Едно от тези неща е да се накара nautilus да си запомня позицията и големината на последния затворен прозорец. Оказва, че в Gnome 2.28 са позабравили да запишат един “регистър”. Благодарение на гъвкавостта и документацията (а не на последно място и на Google, без който ИТ света би излгеждал по един по – друг начин) тази задачка е съвсем просто решима. А именно:

Влезте в системата като потребителя, когото желаете да ощастливите с тази не толкова нова възможност. Отворете един терминален емулатор (ако не сте влезнали в CLI, разбира се) и изпълнете следната команда смело и безотговорно:

$ gconftool-2 –set \
“/apps/nautilus/preferences/navigation_window_saved_geometry” \
–type string “800×600+0+0″

Следващия път като си отворите nautilus file browser -а, той ще отвори с големина 800×600 и вече ще помни коя е големината, която потребителя му е задал.

VirtualBox & Guest Serial Port

VBox Serial Port

VBox Serial Port

Софтуерите за виртализация са много удобна придобивка, особено за хората които имат нужда да тестват нови възможности на софтуерите които ползват, новите операционни системи и т.н.

При едни подобни тестове ми се наложи да използвам система, която може да бъде управлявана само през сериен порт. Така ми се наложи да помисля и да прочета какво трябва да се направи, за да мога да си довърша тествоете.

Ето как можете да ползвате серийна конзола с VirtualBox, за да инсталирате Linux без видео карта (например):

Чети още »

Fedora 12 beta

Fedora 12 beta

Fedora 12 beta

Днес в 17:00 местно време (Европа/София) видя бял свят Fedora 12 Beta.

Ето някои от по – интересните възможности предлагаща новата версия на дистрибуцията:

  • подобрена производителност – всички пакети за 32 битовата архитектура са оптимизирани за i686 архитектурата.
  • по – малка големина на update -ите – използва yum-presto
  • подобрения в работата на NetworkManager
  • новото поколение Ogg (theora video)
  • подобрения свързани с възможностите за виртуализация
  • подобрения в работата на pulseaudio
  • и много много други.

За повече информация може да прочете представянето на новата версия тук.

CentOS 5.4

CentOS 5.4

CentOS 5.4

След малко повече от месец и половина се появи на бял свят CentOS 5.4. Все още не е обявена официално и на интернет страницата на дистрибуцията не е обявена новината, но дистрибуцията може да бъде свалена от огледалото любезно предоставено от SKKNET – http://centos.skknet.net/5.4/. За по – нетърпеливите – пробвайте и коментирайте!

CentOS 5.4 е базирана на RHEL 5.4 дистрибуция и 100% съвместима. За повече информация относно новата версия, вижте тук.