Ежемесечни архиви: февруари 2010

Инсталиране на Office 2007 шрифтове в Linux

Шрифтове

Шрифтове

Ето още една малка статия за това как може те да си инсталирате красивите шрифтове от Microsoft Office 2007 на Linux -а.

Програмата която ще ви помогне да направите това е cabextract. Нея можете да инсталирате по следния начин:

$ sudo yum install cabextract

След това трябва да си свалите Power Point Viewer -а на Майкрософт и да разархивирате файловете които той съдържа:

$ wget http://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exe

Разархивирате пакета и да вземете .cab файла със шрифтовете:

$ cabextract -L -F ppviewer.cab “PowerPointViewer.exe”

След това остава да инсталирте шрифтовете в директория достъпна за вашия X сървър:

$ sudo mkdir -p /usr/share/fonts/truetype/vistafonts
$ sudo cabextract -L -F ‘*.TTF’ -d /usr/share/fonts/truetype/vistafonts “ppviewer.cab”

Рестартирайте вашия X сървър и се радвайте на новите шрифтове!