Ежемесечни архиви: ноември 2011

1200 години по – късно…

хан Крум (802 -814)

хан Крум

Из “Свидас лексикон“:
Същите тези българи унищожили напълно аварите. Крум запитал пленниците авари:
- От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?
А те отговорили:
- Понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.
А той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони:
* Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит.
* Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети.
* Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят.
* На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите.