Ежемесечни архиви: март 2012

Нуждата от дефрагментиране на файловите системи под Linux

Игра на файлове

Игра на файлове

За файловите системи

Файловите системи при компютрите представлява начина на съхранение и организиране на файлове и данни върху устройство за съхранение на данни с цел по – лесни откриване и достъп до информацията. Могат да се класифицират по много различни признаци – локални/отдалечени, реални/виртуални, счупени/работещи …

 

На компютърните специалисти са известни огромен брой типове файлове системи. Те решават различни задачи и работят със строго определени операционни системи. Такива са например NTFS (New Technology File System) – за Windows NT базирани операционни системи, ext3 – за Linux, FAT32 – достъпна за почти всички операционни системи и широко използвана за устройства като USB памети, SD-карти.

 

Чети още »